คำแนะนำมารดาหลังทำอัลตราซาวนด์กรณีมีภาวะเต้านมคัดตึงหรือ ท่อน้ำนมอุดตัน

ภาวะ ท่อน้ำนมอุดตัน จากการทำให้ท่อน้ำนมขยายออก

การรักษาด้วยอัลตราซาวนด์ คือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงความถี่สูงในทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีความถี่ระหว่าง 0.7-3.3 MHz ที่สามารถเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ลึกประมาณ 2-5 เซนติเมตร ทำให้เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยลดความเจ็บปวด เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ และช่วยรักษามารดาที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน จากการทำให้ท่อน้ำนมขยายออก ส่งผลให้น้ำนมที่ถูกอุดกั้นไหลออกได้ง่ายขึ้น และเมื่อลูกดูดหรือปั๊มด้วยเครื่อง หรือการบีบออกด้วยมือจะทำให้น้ำนมไหลออกได้ดี ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับมารดาที่มีภาวะเต้านมคัดตึงหรือท่อน้ำนมอุดตัน

จะพิจารณาโดยแพทย์ และให้การรักษาโดยนักกายภาพบำบัด อาจทำวันละ 1 ครั้ง ถ้าน้ำนมไหลออกได้ดีแล้ว หรือหากครั้งแรกน้ำนมยังออกไม่ดี แพทย์อาจจะพิจารณาทำซ้ำได้อีกภายใน 2-3 วัน
ความแตกต่างระหว่างกำรประคบอุ่นหรือร้อน กับการทำอัลตราซาวนด์
การประคบอุ่นหรือร้อน จากด้านนอกผิวหนัง เป็นความร้อนชนิดตื้นจะลึกลงจากผิวหนังไม่เกิน 1 เซนติเมตร
การทำอัลตราซาวนด์ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการให้ความร้อนชนิดที่ลึกกว่าการประคบอุ่น ลึกลงไปจากผิวหนังประมาณ 2-5 เซนติเมตร

ให้ลูกดูดนมเพื่อช่วยระบายน้ำนมออก หรือปั๊มนมเป็นเวลาอย่างน้อย 30-45 นาที หากเป็นการปั๊มนมแบบ 2 ข้างพร้อมกัน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังการทำอัลตราซาวด์ และประหยัดเวลาการปั๊มนม
การระบายน้ำนมออกจากเต้าครั้งต่อๆไป แนะนำให้ประคบอุ่นจัด 5-10 นาที และนวดเต้านมก่อน อ่านเพิ่มเติม