ขั้นตอนการตรวจดาวน์ซินโดรม การตรวจเลือด

การตรวจเลือด

ในขั้นตอนนี้ แพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดของคุณแม่และส่ง ไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อหาความบกพร่องของโครโมโซม โดยผู้เชี่ยวชาญจะตรวจระดับของ PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A) หรืออีกชื่อคือ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) ที่เป็นสารชนิดหนึ่งที่ร่างกายจะผลิตออกมาเมื่อตั้งครรภ์ ซึ่งระดับของ HCG ที่ไม่ตรงกับเกณฑ์อาจหมายถึงความบกพร่องของโครโมโซมตัวอ่อนได้