การรักษา Hypospadias

หาก ทารก มีภาวะ Hypospadias ไม่รุนแรงหรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ในรายที่มีอาการรุนแรงจะต้องรับการรักษาจาก ศัลยแพทย์ ทางเดินปัสสาวะเด็กด้วยการผ่าตัด เพื่อปรับตำแหน่งของท่อปัสสาวะหรือแก้ไขให้องคชาตยืดตรงในบางกรณี แต่หากท่อปัสสาวะเปิดบริเวณใกล้กับฐานขององคชาต แพทย์จำเป็นจะต้องปรับแต่งท่อปัสสาวะเพื่อให้รูเปิดอยู่ในบริเวณปลายองคชาตและใช้เนื้อเยื่อผิวหนังปิดบริเวณที่ผ่าตัด

หลังเข้ารับการรักษา องคชาตของผู้ป่วยจะอยู่ในลักษณะปกติและสามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ โดยในช่วง 2-3 วันแรก ปัสสาวะอาจมีสีชมพูซึ่งเป็นอาการปกติ แต่ในบางกรณีอาจมีปัสสาวะรั่วซึมเนื่องจากมีรูทะลุ (Fistula) เกิดขึ้นใต้องคชาตหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการผ่าตัดสร้างท่อปัสสาวะใหม่ ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษารักษาอาการดังกล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ ควรพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ ฟังคำแนะนำในการฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำและหลังเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อตรวจการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ หากพบว่าหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีไข้ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง มีปัญหาในการปัสสาวะหรือไม่สามารถขับปัสสาวะได้อย่างปกติ ปลายองคชาตเป็นสีม่วงหรือคล้ำ ใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วไม่ได้ผล หรือมีเลือดออกในบริเวณที่ทำการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที