การผ่าตัดเพื่อซ่อม ลิ้นหัวใจ การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ รักษายังไง

การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซม ลิ้นหัวใจ
การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซม ลิ้นหัวใจ ที่มีความผิดปกติจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ มีชีวิตอยู่ได้ด้วยหัวใจที่แข็งแรงหลังผ่าตัด โดยไม่จำเป็นต้องกินยาเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน คือ การเป็นอัมพาตจากการที่มีเลือดออกในสมอง
การ ผ่าตัดด้วยวิธีดังกล่าวสามารถประเมินผลของการรักษาล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีวิธีการผ่าตัดที่ทำให้เกิดแผลขนาดเล็กมาก โดยที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ สามารถทำการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจมัยตรัลโดยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียง ประมาณ 4 เซนติเมตร ที่บริเวณใต้ราวนมด้านขวา หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยมาก แผลมีความสวยงามไม่น่าเกลียด เมื่อเทียบกับแผลผ่าตัดวิธีเก่าที่อยู่กึ่งกลาง หน้าอกและมีขนาดยาวมากกว่า 20 เซนติเมตร อ่านเพิ่มเติม