การตรวจสุขภาพหลอดเลือด ด้วย PVR

หาก หลอดเลือดอุดตัน จะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง อีกทั้ง โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น การตรวจเช็กสุขภาพหลอดเลือด ด้วย Pulse volume recoding (PVR) จะช่วยให้รู้ทันความเสี่ยงและแนวโน้มการอุดตันที่อาจเกิดขึ้น ทำให้รักษาได้ทันท่วงทีก่อนสายเกินแก้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ อ่านเพิ่มเติม