การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด… ด้วยตนเอง

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ( Self Monitoring of Blood Glucose ) การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การควบคุมเบาหวานทำได้ดีขึ้น ทำให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาต่างๆ และป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโดยไม่มีอาการเตือน เครื่องตรวจระดับน้ำตาลมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบที่ตรวจเลือดจากปลายนิ้วและตรวจเลือดผ่านผิวหนังบริเวณอื่นๆ โดยผู้ตรวจต้องทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจให้ละเอียด

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ( Self Monitoring of Blood Glucose )
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การควบคุมเบาหวานทำได้ดีขึ้น ทำให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาต่างๆ และป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโดยไม่มีอาการเตือน เครื่องตรวจระดับน้ำตาลมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบที่ตรวจเลือดจากปลายนิ้วและตรวจเลือดผ่านผิวหนังบริเวณอื่นๆ โดยผู้ตรวจต้องทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจให้ละเอียด

วิธีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง (แบบตรวจเลือดจากปลายนิ้ว)
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง วันหมดอายุของแผ่นก่อนตรวจทุกครั้ง
ตรวจสอบแผ่นรหัสที่ใส่ในตัวเครื่อง ( code ) และรหัสของแผ่นตรวจให้ตรงกัน
ใส่หัวเข็มไปในปากกาปรับระดับความลึกของเข็มเจาะให้เหมาะสมกับสภาพความหนาบางของผิวหนัง
ดึงแถบฟลอยด์ออกจากซองแล้วสอดแถบตรวจลงในช่อง สีเหลือง
ทำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์แล้วต้องรอให้แอลกอฮอล์หรือผิวแห้งเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม