กระดูกพรุน …ป้องกันได้…

ปกติความหนาแน่นของ เนื้อกระดูก จะเพิ่มสูงสุดในช่วงอายุ 20-35 ปี แต่หลังจากอายุ 40 ปี ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกจะเริ่มลดลงทั้งชายและหญิง ดังนั้นจึงควรเร่งเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกตั้งแต่วัยเด็ก โดย

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย ให้มีปริมาณแคลเซี่ยมและวิตามินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ตัวอย่างอาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม น้ำปู กุ้งแห้ง กะปิ ปลาร้าผง ปลาเล็กปลาน้อย งาดำ ถั่วต่างๆ เต้าหู้ ผักใบเขียว เช่น ผักโขม บร็อคโคลี่ คะน้า ใบชะพลู ใบยอ เป็นต้น
ลดอาหารที่มีไขมันมาก เพราะไขมันจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบกรับน้ำหนักตัว เช่น กระโดดเชือก วิ่ง หรือเดินเร็ว
งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ อ่านเพิ่มเติม